Toetsing Object

Omschrijving van de oefeningen ter verkrijging van het certificaat

Algemene bepalingen

Afdeling 1

A. Het aangelijnd volgen met tempowisselingen 

B. Het onaangelijnd volgen met omcommanderen en afleiding d.m.v. lawaai 

C. Het volgen naast de fiets 

D. Het blijven liggen

E. Het lopen op een open trap 

F. Het lopen over een plank 

G.Het kruipen door een buis 

Afdeling 2

A. Het opzoeken en apporteren van drie kleine voorwerpen 

B. Het surveilleren: het opzoeken en verwijzen van een tas en een breekwerktuig en lokaliseren van een persoon 

C. Het surveilleren en het stil zijn 

D. De wijze van transporteren en het niet bijten tijdens het transport  

Afdeling 3

A. De overval op de geleider 

B. Het tot staan brengen van de verdachte, die dreigend met voorwerpen op de geleider in loopt 

C. De werpvastheid